SKŁAD KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU


Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych:

 1. Andrzej Rogala – przewodniczący,
 2. Tomasz Bartkowiak  – zastępca przewodniczącego
 3. Natalia Busz  – członek,
 4. Wiesław Leśniak – członek.


Komisja Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska:

 1. Paweł Koncewicz – przewodniczący,
 2. Andrzej Dorsz – zastępca przewodniczącego,
 3. Paweł Stachowiak – członek,
 4. Andrzej Czupryński – członek.


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji:

 1. Krzysztof Wojtkowiak – przewodniczący,
 2. Jarosław Juskowiak – zastępca przewodniczącego,
 3. Maciej Czajka  – członek,
 4. Krystyna Hejnowicz – członek,
 5. Henryk Urbaniak – członek.


Komisja Budżetu i Planowania:

 1. Mateusz Matysiak – przewodniczący,
 2. Karol Stefaniak – zastępca przewodniczącego,
 3. Elżbieta Muszyńska – członek,
 4. Krzysztof Mazurek – członek,
 5. Roman Glura  – członek.
 6. Mikołaj Jackowiak - członek.


Komisja Rewizyjna:

 1. Andrzej Czupryński – przewodniczący,
 2. Henryk Urbaniak – zastępca przewodniczącego,
 3. Roman Glura – członek.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Krystyna Hejnowicz – przewodniczący,
 2. Andrzej Rogala – członek.