W ramach Wydziału Spraw Obywatelskich funkcjonują:

Referat Urzędu Stanu Cywilnego

 


 

Marta Ślęzak [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 16
Tel. +48 65 575 21 36
e-mail: mslezak@um.gostyn.pl

 

Barbara Ruta

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 35
e-mail: bruta@um.gostyn.pl

 

Hanna Bartkowiak

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych i usc
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 34
e-mail: hbartkowiak@um.gostyn.pl

 

Leszek Borowczyk

Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1P
Tel. +48 65 575 21 40
e-mail: lborowczyk@um.gostyn.pl

 

Maria Dziubałka

Stanowisko ds. działalności gospodarczej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, po. nr 2
Tel. +48 65 575 21 66
e-mail: mdziubalka@um.gostyn.pl

 

Magdalena Kozyra

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 7
Tel. +48 65 575 21 61
e-mail: mkozyra@um.gostyn.pl

 

Katarzyna Gubańska

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 7
Tel. +48 65 575 21 62
e-mail: kgubanska@um.gostyn.pl


Andrzej Maćkowiak

Stanowisko ds. OSP i spraw wojskowych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1P
Tel. +48 65 575 21 40
e-mail: amackowiak@um.gostyn.pl

 

 

Kompetencje

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy z zakresu:

 1. dowodów osobistych;
 2. ewidencji ludności;
 3. stałego rejestru wyborców;
 4. wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów;
 5. zgromadzeń;
 6. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny;
 7. sporządzania aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżącą aktualizacją;
 8. wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i decyzji administracyjnych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego;
 9. zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk;
 10. ewidencji działalności gospodarczej;
 11. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 12. licencji na wykonywanie transportu drogowego;
 13. powszechnego obowiązku obrony;
 14. zarządzania kryzysowego;
 15. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia i środowiska;
 16. obrony cywilnej;
 17. akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony kraju;
 18. systemu łączności, alarmowania i współdziałania uczestników działań ratowniczych.