Mariusz Konieczny [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 18
Tel. +48 65 575 21 39
e-mail: mkonieczny@um.gostyn.pl

 

Tomasz Juskowiak

Stanowisko ds. rolnictwa
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 14
Tel. +48 65 575 21 13
e-mail: tjuskowiak@um.gostyn.pl

 

Ilona Łuczak

Stanowisko ds. lokalowych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 37
e-mail: iluczak@um.gostyn.pl

 

Przemysław Przybył

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 37
e-mail: pprzybyl@um.gostyn.pl

 

Paweł Grzempowski

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 38
e-mail: pgrzempowski@um.gostyn.pl

 

Bogusław Pakuła

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 14
Tel. +48 65 575 21 13
e-mail: bpakula@um.gostyn.pl

 

Kompetecje

Wydział Gospodarki Komunalnej prowadzi sprawy z zakresu:

 1. tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
 2. utrzymania porządku i czystości,
 3. utrzymania: schronisk dla zwierząt, kanalizacji deszczowej, szaletów miejskich oraz wysypisk, cieków i zbiorników wodnych,
 4. organizowania komunikacji miejskiej i kolejowej,
 5. polityki mieszkaniowej Gminy,
 6. nadzorowania sytemu monitorowania miasta,
 7. zarządzania gminnymi drogami, ulicami i placami, a w szczególności: prowadzenia ewidencji dróg i ulic, przygotowywania propozycji dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii, utrzymania i ochrony dróg i ulic, określania szczególnego korzystania z dróg, wydawania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, konserwacji oświetlenia ulicznego, modernizacji punktów świetlnych,
 8. bieżącego utrzymania i administrowania siecią kanalizacji deszczowej,
 9. rolnictwa:
  1. obsługi sołectw w zakresie bieżącej działalności,
  2. zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
  3. leśnictwa i łowiectwa,
  4. ochrony gruntów rolnych, leśnych, w tym: rolniczego wykorzystania gruntów, rekultywacji nieużytków,
  5. współpracy z organizacjami rolniczymi i wspierającymi rolnictwo,
 10. nadzoru nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskim Zakładem Oczyszczania Spółka z o.o.