telefon dyżurny Straży Miejskiej poza godzinami pracy 507 154 706

 

Andrzej Maćkowiak [start] [koniec]

Komendant Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752163

 

Henryk Wolniewicz

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752164
e-mail: hwolniewicz@um.gostyn.pl

 

Andrzej Szymoniak

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752164

 

Michał Lempaszak

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752164

 

Adam Waleński

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752164

 

Damian Koprowski

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752163

 

Kompetencje

Komenda Straży Miejskiej wykonuje zadania w zakresie:

  1. ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  2. współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
  3. zabezpieczenia miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń do momentu przybycia właściwych służb,
  4. współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku publicznego,
  5. doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w okolicznościach zagrożenia,
  6. informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
  7. konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych, dla potrzeb Gminy.