W sprawach skarg i wniosków  Burmistrz przyjmuje interesantów poprzez kancelarię w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 10:00 oraz 14:30 - 15:30