W sprawach skarg i wniosków  Burmistrz przyjmuje interesantów poprzez kancelarię w każdy poniedziałek w godz. 14:30 - 15:30