Sprawa

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynek isniejący / w trakcie budowy / prognozowany do wybudowania)

Podstawa prawna

 

Art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresó1)w (Dz. U. 2012 r. Nr 23,poz. 125)

Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  2. Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1 : 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin odpowiedzi

7 dni (termin wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 5
Marzena Paluszkiewicz, tel. +48 65 5752118

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego