Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub paszport
  • wypełniony formularz zgłoszenia

 

Opłaty

Bez opłat

 

Termin odpowiedzi

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza zgłoszenia

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 575 21 35
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 575 21 34

 

Uwagi

  • Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
  • Za osobę nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czynności meldunkowych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kpa.