Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 7:30 do 15:30

 

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania. Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Barbarze Rucie referentowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.