Dyrektor Szkoły Podstawowej w GoliZałączniki:

Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.
Gerowska Jolanta – oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem nowej kadencji na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli
Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.
Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.18 r.