Dyrektor Szkoły Podstawowej w GoliZałączniki:

Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.