Dyrektor Szkoły Podstawowej w GoliZałączniki:

Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.
Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.18 r.
Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.19 r.
Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.20 r.
Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.21 r.
Gerowska Jolanta - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli