Naczelnik Wydziału Spraw ObywatelskichZałączniki:

Hołoga Dorota - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.