Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejZałączniki:

Klonowska Teresa- oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.15 r.
Klonowska Teresa- korekta oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31.12.15 r.
Klonowska Teresa- oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.