Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejZałączniki:

Klonowska Teresa- oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.15 r.