Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w GostyniuZałączniki:

Kordus Zbigniew - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.15 r.