Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu



Załączniki:

Kordus Zbigniew - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.15 r.
Kordus Zbigniew - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.
Kordus Zbigniew - korekta oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31.12.16 r.
Kordus Zbigniew - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.
Kordus Zbigniew - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.18 r.
Kordus Zbigniew - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.19 r.
Kordus Zbigniew - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.20 r.