Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.13 r.