Skarbnik GminyZałączniki:

Marcinkowska Hanna - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.15 r.