Skarbnik GminyZałączniki:

Marcinkowska Hanna - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.15 r.
Marcinkowska Hanna - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.
Marcinkowska Hanna - korekta oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31.12.16 r.
Marcinkowska Hanna - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.
Marcinkowska Hanna - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.18 r.
Marcinkowska Hanna - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.19 r.
Marcinkowska Hanna - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.20 r.
Marcinkowska Hanna - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.21 r.