Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014, 2014 - 2018