Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010

Radny Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018

 Załączniki:

Kruk Eugeniusz - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.15 r.