Radny Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023
Radny Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018

 Załączniki:

Wojtkowiak Krzysztof - korekta oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31.12.14 r
Wojtkowiak Krzysztof - korekta oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014 - 2018
Wojtkowiak Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.15 r.
Wojtkowiak Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.
Wojtkowiak Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.
Wojtkowiak Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.
Wojtkowiak Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dwa miesiące przed upływem kadencji
Wojtkowiak Krzysztof - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 - 2023
Wojtkowiak Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.18 r.