Radny Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018

 Załączniki:

Wojtkowiak Krzysztof - korekta oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31.12.14 r
Wojtkowiak Krzysztof - korekta oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014 - 2018