Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 5752110, +48 65 5752111, +48 65 5752112
fax: +48 65 5752114 lub +48 65 5752142
telefon dyżurny Straży Miejskiej poza godzinami pracy 507 154 706

http://www.gostyn.pl/
e-mail: um@gostyn.pl


Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek od godziny 7:30 do 15:30,

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Ilonie Łuczak inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10. Konto:

Konto
Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gostyń
nr 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864