Urząd Miejski
Informacje teleadresowe

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 5752110, +48 65 5752111, +48 65 5752112, +48 65 5752113

telefon dyżurny Straży Miejskiej poza godzinami pracy 507 154 706

fax: +48 65 5752114 lub +48 65 5752142

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl
Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek od godziny 7:30 do 15:30,

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Ilonie Łuczak inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.
Konto:

Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gostyń

nr 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864