Specyfikacja wraz z załącznikami znajduje się pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/133470

Instrukcje obsługi dla Wykonawców dostępne pod adresem

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje