I przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ruchomości kamienia łupanego - bruku w ilości 250 ton, stanowiącego własność Gminy Gostyń.

Cena wywoławcza 250 ton kamienia łupanego - bruku wynosi 45 000,00 netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium 4 500,00 zł

Pełna treść ogłoszenia o przetargu w załączniku poniżej do pobrania.Załączniki: