Burmistrz Gostynia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej i promocji w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń.Załączniki:

Ogłoszenie
Opis stanowiska pracy
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie kandydata
Klauzula informacyjna
Informacja o wyniku naboru