Burmistrz Gostynia ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 GostyńZałączniki:

Ogłoszenie o naborze
Opis stanowiska pracy
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wynik naboru