Burmistrz Gostynia ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń.Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Opis stanowiska pracy
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie