Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W CZACHOROWIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOZałączniki: