Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZałączniki: