Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:
„Program profilaktyki zachorowań na grypę w populacji osób od 60 roku życia z gminy Gostyń na lata 2020-2023”Załączniki: