Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 554).

Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do składania od 1 lipca 2021 roku w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na złożenie deklaracji CEEB jest 12 miesięcy dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca 2021 r., oraz 14-dni dla nowo powstałych. 

Deklaracje można złożyć na 2 sposoby:

lub

  • w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

Więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wnioski do pobrania na stronie

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
ul. Wrocławska 256, pok. 4
Magdalena Talaga, tel. +48 65 575 21 21