Burmistrz Gostynia ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń. Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Opis stanowiska pracy
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie
Klauzula informacyjna