Przedmiot petycji: Petycja w imieniu wszystkich Polaków dotycząca środków chwastobójczych, pestycydów, badań wody pitnej oraz przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących glifosatu.

Przedmiot wnoszący: Anonimizacja danych osobowych

Data złożenia: 21.02.2021Załączniki: