Burmistrz Gostynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 197/49 o powierzchni 0,0600 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry,
  • nr 197/50 o powierzchni 0,0600 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry,
  • nr 197/51 o powierzchni 0,0625 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry,
  • nr 1220/2 o powierzchni 0,0093 ha (w udziale 17/54 części), położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II,
  • lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy Placu Karola Marcinkowskiego 7 w Gostyniu (lokal nie ma wyodrębnionej księgi wieczystej)


 Załączniki:

Ogłoszenia o przetargu działek 197/49 do 197/51 A. Fredry
Ogłoszenie o przetargu działki nr 1220/2 Jana Pawła II
Ogłoszenie o przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy Placu Karola Marcinkowskiego 7 w Gostyniu