Burmistrz Gostynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 2420/49 o powierzchni 0,1022 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej
  • nr 1220/2 o powierzchni 0,0093 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II

Burmistrz Gostynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy Placu Karola Marcinkowskiego 7 w Gostyniu (lokal nie ma wyodrębnionej księgi wieczystej).Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu działka nr 2420/36 ul. Wrocławska
Ogłoszenie o przetargu działka nr 1220/2 ul. Jana Pawła II
Ogłoszenie o przetargu pl. Karola Marcinkowskiego