Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
2. Inspektorem ochrony danych wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113
3. Dane osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
4. Zapisy z monitoringu nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres dwóch tygodni.
6. Istnieje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi.
7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wykaz miejsc umieszczenia kamer:
Gostyń, rondo Czarnego Legionu
Gostyń, ul. Leszczyńska - Skate Park
Gostyń, skrzyżowanie ul. Fabryczna z ul. Poznańską
Gostyń, Plac Karola Marcinkowskiego
Gostyń, skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Nad Kanią
Gostyń, rondo Solidarności
Gostyń, ul. 1 Maja
Gostyń, ul. Helsztyńskiego skwer wolontariuszy WOŚP
Gostyń, ul. Kościelna
Gostyń, skrzyżowanie ul. Tkackiej z ul. Wąską
Gostyń, Rynek
Gostyń, skrzyżowanie ul. Kolejowa z ul. Helsztyńskiego
Gostyń, ul. Łąkowa
Gostyń, os. Konstytucji 3 Maja – boisko wielofunkcyjne i plac zabaw
Gola – scena muzyczna
Kunowo – budynek gospodarczy