Burmistrz Gostynia ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Dziennego Domu "Senior+" w Gostyniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Opis stanowiska pracy
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie
Regulamin naboru