Radny Rady Miejskiej 2018 - 2023

Załączniki:

Stachowiak Paweł - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 - 2023
Stachowiak Paweł - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.18 r.
Stachowiak Paweł - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.19 r.