Porządek obrad oraz projekty uchwał najbliższej sesji dostępne są po adresem:

http://gostyn.esesja.pl