Porządek obrad oraz projekty uchwał najbliższej sesji dostępne są po adresem:

http://www.gostyn.esesja.pl/gostyn?kid=1304