Burmistrz Gostynia ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek2, 63-800 Gostyń. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Opis stanowiska pracy
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie