25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). RODO zmienia sposób i zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w Urzędzie Miejskim w Gostyniu po 25 maja 2018 roku.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. wymiar sprawiedliwości, Urząd Skarbowy, ZUS. Dane osobowe mogą zostać na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych przekazane zaufanym podmiotom, którzy w imieniu administratora będą realizowali zadania np. programy profilaktyczne, usługi opiekuńcze, obsługa prawna, obsługa informatyczna.