W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9918 artykułów

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia PPOS.6220.15.2021

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak PPOS.6220.11.2018 z dnia 15.11.2018 r. w związku ze mianą parametrów, tj. zwiększenie mocy jednostkowej jednostkowej modułów oraz zmianę ilości modułów, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia PPOS.6220.14.2021

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak PPOS.6220.8.2018 z dnia 25.10.2018 r. w związku ze mianą parametrów, tj. zwiększenie mocy jednostkowej jednostkowej modułów oraz zmianę ilości modułów, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia PPOS.6220.12.2021

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak PPOS.6220.9.2018 z dnia 2.11.2018 r. w związku ze mianą parametrów, tj. zwiększenie mocy jednostkowej jednostkowej modułów oraz zmianę ilości modułów, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą...

zarządzenie nr: 675/2021
zarządzenie nr 675/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wzoru wniosku programu „Wielkopolska Karta Rodziny”
zarządzenie nr: 674/2021
zarządzenie nr 674/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
zarządzenie nr: 673/2021
zarządzenie nr 673/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowozy szkolne – usługi transportowe”
Zamówienie na: Dowozy szkolne – usługi transportowe
Zamówienie na Dowozy szkolne – usługi transportowe
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy OSS.271.2.2021
Zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Tryb zamówienia podstawowy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/533731

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W CZACHOROWIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W CZACHOROWIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO      Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i Uchwały...

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GOSTYŃ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GOSTYŃ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO      Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i...

zarządzenie nr: 145/K/2021
zarządzenie nr 145/K/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki
z dnia
w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2021 r. z 15 listopada 2021 r.
zarządzenie nr: 144/K/2021
zarządzenie nr 144/K/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń”
zarządzenie nr: 672/2021
zarządzenie nr 672/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
zarządzenie nr: 671/2021
zarządzenie nr 671/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
zarządzenie nr: 670/2021
zarządzenie nr 670/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności”
zarządzenie nr: 669/2021
zarządzenie nr 669/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej”
zarządzenie nr: 668/2021
zarządzenie nr 668/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”
zarządzenie nr: 667/2021
zarządzenie nr 667/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego”
zarządzenie nr: 666/2021
zarządzenie nr 666/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
zarządzenie nr: 665/2021
zarządzenie nr 665/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Wspieranie działalności harcerskiej”
zarządzenie nr: 664/2021
zarządzenie nr 664/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów”
zarządzenie nr: 663/2021
zarządzenie nr 663/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2022 r. w zakresie „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”
zarządzenie nr: 662/2021
zarządzenie nr 662/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2021-2026 z 15 listopada 2021 r.
zarządzenie nr: 661/2021
zarządzenie nr 661/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r. z dnia 15 listopada 2021 r.,
zarządzenie nr: 660/2021
zarządzenie nr 660/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
zarządzenie nr: 659/2021
zarządzenie nr 659/2021
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej