W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Ogłoszenia

XML

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W CZACHOROWIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO              Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)...

Zawiadomienie Burmistrza Gostynia PPOS.6220.1.2021

ZAWIADOMIENIE             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 735), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia PPOS.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Gostynia  podaje do publicznej wiadomości informację...

Informacja o zamieszczeniu wykazu

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w: Gostyniu przy ul. Energetyka ( https://biuletyn.gostyn.pl/zarzadzenie/11860/zarzadzenie-nr-588-2021 ), Gostyniu na...

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia PPOS.602.3.2021

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na...

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostyń

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Gostynia informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. (nr pisma IR-III.747.8.2021.12) o wydaniu decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości...

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu https://biuletyn.gostyn.pl/zarzadzenie/11730/zarzadzenie-nr-541-2021 został zamieszczony wykaz lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w budynku w Gostyniu przy ul Gen. Stanisława...

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu ( https://biuletyn.gostyn.pl/zarzadzenie/11722/zarzadzenie-nr-535-2021 ) został zamieszczony wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul Towarowej, oznaczonej w...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości ... na rzecz Operatora Gazów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki...

Obwieszczenie Wody Polskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak PO.RUZ.4210.189m.2020.JŁ.11Wielkpolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z zadaniem pn. "Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434"...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę...

Decyzja Starosty Gostyńskiego GN.NA.6810.102.2020

Decyzja Starosty Gostyńskiego z dnia 11 stycznia 2021 .r znak sprawy GN.NA.6810.102.2020 orzekająca o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie Daleszyn, gmina Gostyń, zapisaną  w księdze wieczystej Daleszyn tom 3 karta 86, składającą się z następujących działek: (szczegóły w załączniku do pobrania)