W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Tablica ogłoszeń

XML

Obwieszczenie RGM.PP.6733.20.2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( rejon ul. Kasprowicza, Boratyńskiego, Chłapowksiego))

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami)...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.19.2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA             Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie GKOS.OS.6220.2.2023

Burmistrz Gostynia podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 09.08.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla bydła mlecznego o maksymalnej obsadzie 316 DJP, na działce nr ewid. 53 i 52/2, w miejscowości Brzezie, gmina Gostyń, powiat gostyński, województwo...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7820.17.2022.2

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 12 w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12"

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

OGŁOSZENIE  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU W REJONIE UL. STAROGOSTYŃSKIEJ I UL. LEŚNEJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.10.2023

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia o wydaniu decyzji nr 15/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.10.2023) dla realizacji budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1,0 kV w miejscowości Gostyń – lokalizacja nr 4 dla realizacji zadania „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gostyń”,...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.11.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu handlowego, na części terenu działek o nr ewid. 583, 584, 585 i 592 położonych w Gostyniu

Obwieszczenie RGM.PP.6733.8.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.8.2023) dla realizacji budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1,0 kV w miejscowości Gostyń – lokalizacja nr 11 dla realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gostyń”, na części...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.7.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1,0kV w miejscowości Gostyń – lokalizacja nr 9 dla realizacji zadania „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gostyń”, na części...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.9.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, na działce o nr ewid. 1517/1 oraz części terenu działki o nr ewid. 1516/3, położonych w Gostyniu

Obwieszczenie RGM.PP.6733.11.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu handlowego, na części terenu działek o nr ewid. 583, 584, 585 i 592 położonych w Gostyniu.

Obwieszczenie RGM.PP.6733.11.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu handlowego, na części terenu działek o nr ewid. 583, 584, 585 i 592 położonych w Gostyniu.

Obwieszczenie RGM.PP.6733.1.2023

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3011A, na części terenu działki o nr ewid. 131/2 położonej w rejonie ul. Poznańskiej w Gostyniu (obręb geodezyjny Dusina).

Obwieszczenie RGM.PP.6733.3.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.3.2023) dla realizacji budowy odcinka linii kablowej nn-0,4 kV, posadowienie szafy kablowej, budowy przyłącza kablowego nn-0,4 kV zakończonego złączem kablowo-pomiarowym, na terenie części działek nr 146/116, 146/115, 147, 154/2,...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.6.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.6.2022) dla realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3091B, na terenie działek nr 76/3 i 75, położonych w Kosowie.