W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GOSTYŃ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GOSTYŃ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


     Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i Uchwały Nr XXIV/286/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, w wersji ujednoliconej, projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty będą udostępnione od 6 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w godzinach urzędowania. Od 6 grudnia 2021 r. projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także na stronach internetowych:
https://biuletyn.gostyn.pl/ oraz https://www.gostyn.pl
     Teren objęty projektem zmiany studium przedstawiono na mapie.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się 21 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna na pierwszym piętrze), początek o godz. 15.30.
     Zgodnie z art. 11 pkt 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.
Stosownie do art. 8c ww. ustawy uwagi należy składać do Burmistrza Gostynia, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@gostyn.pl lub za pomocą platformy ePUAP, lub ustnie do protokołu w siedzibie urzędu przy ul. Wrocławskiej 256. Złożenie uwagi będzie możliwe również podczas dyskusji publicznej.
     Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 w związku z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń. Możliwość zapoznania się z przedmiotową dokumentacją zapewniam w miejscu i czasie wyłożenia zmiany studium do wglądu publicznego.
Do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać uwagi. Właściwym organem do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Gostynia. Uwagi należy wnieść w formie wskazanej do składania uwag do projektu zmiany studium, w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2022 r.